Regulamin

  1. Wizyty w naszym Atelier umawiane są telefonicznie lub mailowo.
  2. Dzień przed zaplanowaną wizytą wysyłamy wiadomość przypominającą.
  3. W celu umówienia wizyty konieczne jest podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu. Podanie danych jest tożsame z akceptacją Polityki prywatności oraz niniejszego regulaminu. W przypadku odmówienia podania danych osobowych nie możemy zarezerwować wizyty.
  4. Prosimy o punktualne przychodzenie na wizyty. Rozumiemy jednak, że niektóre sytuacje bywają zaskakujące w związku z czym, dopuszczamy 15 minutowe spóźnienia. My również liczymy na wyrozumiałość.
  5. Odwołanie wizyty możliwe jest najpóźniej do dnia poprzedzającego rezerwację w godzinach 8.00-16.00 wyłącznie telefonicznie.
  6. Nie odwołanie odpowiednio (jeden dzień) wcześniej wizyty oraz nieobecność w umówionym terminie skutkuje doliczeniem kosztu niezrealizowanej usługi przy następnej wizycie. W przypadku strzyżeń jest to 100% wartości usługi oraz 50% w przypadku koloryzacji i innych.
  7. Zgłoszenie reklamacji wykonanej usługi jest możliwe w terminie do 7 dni od jej realizacji. Można jej dokonać telefonicznie lub osobiście w Atelier.
  8. Warunki reklamacji ustalane są indywidualnie. Możliwe jest nieuznanie reklamowanej usługi. Natomiast w przypadku jej pozytywnego rozpatrzenia strony wybierają dogodny dla siebie termin w celu wykonania ustalonej usługi.